Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 15-01-2019

"De kogel is door de kerk"
Na veel gesprekken met vele mensen hier in de parochie (o.a. parochiebestuur, contactraden, pastoraatgroep) en met 'mijn' mensen van Mill Hill in Oosterbeek, en ook met mijn familie, vooral mijn broers en zussen, heb ik, ook na een lang gesprek met onze bisschop in Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, (onlangs op woensdag-morgen 29 november), besloten om op 1 maart 2018 met “emeritaat” te gaan.

Gezondheidsredenen spelen hierin ook een grote rol.
Ik had graag door willen werken hier in de parochie, iets wat ik ook te kennen heb gegeven tijdens mijn gouden priesterfeest een paar maanden geleden.
Maar helaas, gezondheidsredenen en ook de werkdrukte 1) hebben me nu tot andere gedachten gebracht.

Wat betekent dit allemaal voor de toekomst? 2)
Vanaf 1 maart volgend jaar ben ik dus officieel met emeritaat.
De bisschop is het er wel mee eens en heeft het 'goedgekeurd' en straks krijg ik officieel wel mijn ontslagbrief.
Ik heb te kennen gegeven dat ik graag hier blijf wonen en het parochiebestuur zal hier meehelpen en beslissen.
Ik ben wel bereid dan om als 'emeritus' hier en daar mee te 'draaien' incidenteel in verschillende vieringen, als ik gevraagd word vanuit het kerkbestuur / secretariaat van de parochie in Beuningen.
Ik ga niet meer meepraten en meebeslissen in de verschillende vergaderingen en ik ga niet meer verantwoordelijkheid dragen.
De bisschop is volop op de hoogte van deze situatie en hij heeft beloofd om 'ons' te helpen...

Ik kijk terug op 50 mooie priesterjaren, waarvan een kwart eeuw op het eiland Borneo te midden van de Daya’s en een kwart eeuw in het Land van Maas en Waal, en dan vooral in de kerkdorpen van Ewijk en Winssen.
Ik ben blij dat ik lief en leed heb mogen delen met veel mensen op Borneo en in het Land van Maas en Waal en dat we samen kerk, Gods Volk onderweg, mochten zijn.
Ik hoop dat u begrip hebt met deze beslissing van mij.

Pastor Bertus Visschedijk

1) niet zozeer lichamelijk, maar wel mentaal/geestelijk
2) er zijn al genoeg geruchten in omloop over allerlei activiteiten die ik straks ga doen, die ik zelf nog niet weet