Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-03-2019

Het parochiebestuur en de pastoraat­sgroep zijn voornemens de kerk in Winssen te sluiten.
Op deze pagina vindt u alle informatie over de voorgenomen sluiting.

Het bestuur van de parochie H. Johannes XXIII (Winssen - Ewijk - Beuningen - Weurt) heeft het genoegen alle belangstellenden uit te nodigen tot het bijwonen van de presentatieviering op zondag 22 april 2018 om 12.00 uur in de Corneliuskerk, Dorpssingel 1 te Beuningen.

In deze dienst zal pastor Ruud Roefs worden gepresenteerd als waarnemend pastoor van de parochie.
Voorganger Monseigneur Gerard de Korte, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, wordt tijdens de plechtige Eucharistieviering geassisteerd door alle pastores werkzaam in de parochie.

Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn in de kerk.