Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-03-2019

Het bestuur van de parochie H. Johannes XXIII heeft besloten dat de laatste viering in de Antonius van Paduakerk te Winssen op zondag 5 januari a.s. plaatsvindt.
Op deze pagina vindt u alle informatie over de geplande sluiting.

Nieuws

Een geluid dat regelmatig klinkt en ook mij wel eens ter ore komt. Een geluid dat ik betreur. Vooral vanwege dat ene woordje maar...

Ook dit jaar zullen we de start van de actie Kerkbalans aankondigen met een inluidmoment. In onze vier kerkdorpen zullen op 19 januari de klokken luiden.

Op 22 april 2018 is Ruud Roefs gepresenteerd als nieuwe pastor in de parochie Johannes XXIII.

Uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie van Ruud Roefs als nieuwe pastor van de parochie Johannes XXIII.

Bertus Visschedijk is in de Heilige mis van zondag 25 februari te Ewijk voor zijn laatste keer als pastoor van de parochie Johannes XXIII voorgegaan.

Vanaf 1 maart 2018 gaat Bertus Visschedijk met emeritaat.

Van 20 januari t/m 4 februari 2018 werd de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

Binnenkort zal ons pastorale team versterkt worden met Ruud Roefs.
In deze brief stelt hij zich aan u voor.

Zaterdag 23 december geeft Muziekvereniging Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk 2 kerst optredens. 's Middags in Ewijk en 's avonds in Winssen

Bertus Visschedijk gaat vanaf 1 maart 2018 officieel met emeritaat.

Van 20 jan. t/m 4 feb. 2018 wordt de jaar­lijkse actie Kerkbalans gehouden.
Ook dit jaar zullen we de start van de actie aankondigen met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken luiden.

Uitnodiging voor de parochie Informatie­bijeenkomst op maandag 9 oktober 2017 in Weurt.

Op 22 juli jl. is - geheel onverwacht - de heer Jan van den Akker overleden. Jan is 69 jaar oud geworden.

In de maand mei is pastor Visschedijk afwezig i.v.m. een vakantie.
Daardoor veranderen in zowel Ewijk als Winssen het aantal vieringen en de data hiervan.

Impressieverslag van de ontmoeting van een parochie­afvaardiging met bisschop De Korte.

Uw parochie maakt gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Leden­administratie). SILA werkt samen met de Basis­registratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling.
Wij vragen aan zoveel mogelijk mensen om hiertegen bezwaar te maken. Dit kunt u doen via de internet­consultatie die tot 3 februari loopt.

Van 21 januari t/m 5 februari 2017 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.
Dit jaar zullen we de start van de actie aankondigen met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken luiden.

Wilt u mensen ontmoeten om samen dingen te doen?
U bent van harte welkom op donderdag 15 december in het Molenhuis, te Beuningen.

In opdracht van de wereldkerk is de tekst van het 'Onze Vader' aangepast. De Nederlandse en Vlaamse vertaling zijn nu aan elkaar gelijk.

Vrijdag 14 oktober was de eerste maaltijd in de protestantse kerk. Georganiseerd door vrijwilligers, met steun van Stichting Perspectief.