Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-03-2019

De Nederlandse en Vlaamse vertaling van het Onze Vader is vernieuwd in opdracht van de wereldkerk. Nederland en Vlaanderen gebruiken dezelfde taal, maar hebben een verschillende vertaling van het Onze Vader.

Aan de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen is het verzoek gedaan om tot een gezamenlijke vertaling te komen.
Deze nieuwe vertaling wordt ingevoerd met ingang van de eerste zondag van de Advent, 27 november 2016 (aanstaande zondag). Dit gebeurt gelijktijdig in Nederland en Belgiƫ.

Het verschil met de oude versie zit vooral in de bede waarin we God om vergeving vragen waarbij "aan anderen" vervangen is door "aan onze schuldenaren" en "bekoring" door "beproeving".

De nieuwe vertaling luidt als volgt (met vetgedrukt de wijzigingen):

vanaf 27 november 2016 tot 27 november 2016
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.