Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 2-7-2018
Betreft:Uitnodiging voor de parochie Informatie­bijeenkomst 2017
Aan:Contactraden, Pastoraatgroep, koren, parochianen en belangstellenden
uit Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt
Van:Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Tweeënhalf jaar geleden zijn de vier parochies uit de Beuningse kerkdorpen opgegaan in de nieuwe parochie, H. Johannes XXIII.
Doel van de samenvoeging was om te komen tot kostenreductie en een optimale verdeling van de Pastorale inzet.

Basisvoorzieningen voor een nieuwe organisatie, zoals een gemeenschappelijk secretariaat en financiële administratie, zijn ingericht.
Voor de lopende zaken rondom de eigen kerk is in elke geloofsgemeenschap een Contactraad opgericht.

Daarnaast is er een Pastoraatgroep geformeerd, bestaande uit de pastores, diaken en enkele leken. Zij bewaken het pastoraal gedeelte van onze parochie.

Bestuur en Pastoraatgroep hebben een sterke behoefte om een toekomstvisie op onze parochie te ontwikkelen.

Daarin komen vragen aan de orde als:
  • wat te doen met al onze gebouwen?
  • waar willen we vieringen gaan doen?
Maar ook:
  • wat willen we met diaconaal werk, catechese, huwelijks- en gezinspastoraat.

Om hierover met u van gedachte te wisselen nodigen wij allen die zich betrokken voelen van harte uit op:

Maandagavond 9 oktober

In de zaal van:

Café ’t Centrum
Pastoor van der Marckstraat 7, Weurt

De zaal is geopend vanaf 19.30u.
We starten om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur