Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 23-10-2018

Van 20 januari t/m 4 februari 2018 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.
Ditmaal met het thema 'Geef voor je kerk'.

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven - voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.
Zaterdag 20 januari om 13.00 uur zullen we de start van de actie aankondigen met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen zullen op dat tijdstip de klokken luiden.

Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofsgemeenschap georganiseerd en komen de giften direct hieraan ten goede. Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan deze actie uw eigen kerk in stand te houden. De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan huis bezorgen.

Werkgroep Kerkbalans