Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-03-2019

Het parochiebestuur en de pastoraat­sgroep zijn voornemens de kerk in Winssen te sluiten.
Op deze pagina vindt u alle informatie over de voorgenomen sluiting.

Zaterdag 19 januari om 13.00 uur zal de start van de actie Kerkbalans 2019 aangekondigd worden met een inluidmoment. In de vier kerkdorpen in Beuningen zullen op dat tijdstip de klokken luiden. Hoewel de ‘oude’ parochies in 2015 zijn samengevoegd tot de nieuwe parochie H. Johannes XXIII, wordt de actie Kerkbalans per geloofsgemeenschap georganiseerd en komen de giften direct hieraan ten goede. Elk dorp heeft zijn eigen bankrekening. U helpt door uw deelname aan deze actie de geloofsgemeenschappen in stand te houden.

De werkgroepen in de geloofsgemeenschappen hebben de nodige voorbereidingen getroffen en lopers zullen in januari de enveloppen huis aan huis bezorgen. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actie-periode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Werkgroep Kerkbalans