Alle 4 de geloofsgemeenschappen binnen de parochie Johannes XXIII hebben een contactraad die de zaken binnen de geloofsgemeenschap regelt.