Inschrijven voor het Vormsel kan d.m.v. dit Inschrijfformulier.

U kunt dit formulier inleveren bij de pastorie (Dorpsingel 2) of op speciale aanmeld bijeenkomst(en)