Sinds 1920 staat er in de pastorietuin een H. Hartbeeld. Devote parochianen zamelden in totaal een bedrag in van ƒ 1964,71. Geen kleinigheid voor die tijd. Hiermee werd bij de beeldhouwer Gerard Brüx uit Kleef een beeld uit Franse kalksteen besteld, dat werd geplaatst op een voetstuk van basalt en tufsteen, met een fundament van beton.

Op het voetstuk met inscripties zijn engeltjes te vinden, die door hun opgeblazen wangetjes nogal lijken te puffen onder het gewicht dat ze steunen.
De plechtige inzegening van het beeld (een gebeurtenis die ook wel intronisatie wordt genoemd) vond plaats op 17 oktober 1920, toen Bernardus Verbakel het ambt van pastoor bekleedde.
In 2001 is het beeld helemaal opgeknapt. Het moest daarvoor een tijdje van zijn voetstuk gehaald worden. Op 21 september van dat jaar werd het teruggeplaatst, gereinigd en van verfresten ontdaan, zodat de originele steen weer zichtbaar is.