Jaarlijks zijn er 6 cycli van voorbereiding:
Tot en met mei - zoals tot nog toe te doen gebruikelijk - op de eerste drie donderdagen van elke oneven maand (20.00 – 21.30 uur, locatie ‘bibliotheek’ op de pastorie te Beuningen).
Vanaf juli telkens - tenzij anders aangegeven - op de eerste drie maandagen van elke oneven maand.

Tussen de verschillende cycli zijn er 3 'doopzondagen', verdeeld over de verschillende geloofsgemeenschappen (aanvang 12.00 uur). Bij meerdere dopelingen op een doopzondag wordt er gezamenlijk gedoopt. Het gaat immers om de opname in een geloofsgemeenschap.

Alle vier geloofsgemeenschappen nemen deel aan de gezamenlijke doopvoorbereiding.
De doopzondagen voor Beuningen, Ewijk en Winssen liggen vooraf vast, in Weurt wordt - op verzoek van pastor Jan de Waal - een individuele afspraak gemaakt met de doopouders.

voorbereidingsgesprekken Doopzondagen
3, 10 en 17 januari Beuningen
Ewijk
Winssen
Weurt
27 januari
10 februari
24 februari
in overleg
7, 14 en 21 maart Beuningen
Ewijk
Winssen
Weurt
31 maart
7 april
28 april
in overleg
2, 9 en 16 mei Beuningen
Ewijk
Winssen
Weurt
2 juni
9 juni
23 juni
in overleg
1, 8 en 15 juli Beuningen
Ewijk
Winssen
Weurt
21 juli
11 augustus
25 augustus
in overleg
3 (dinsdag!), 9 en 16 september Beuningen
Ewijk
Winssen
Weurt
29 september
13 oktober
27 oktober
in overleg
4, 11 en 18 november Beuningen
Ewijk
Winssen
Weurt
1 december
8 december
15 december
in overleg