Op 12 december a.s. kunnen kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool zich tijdens een informatieavond inschrijven voor het Vormsel in de Johannes XXIII parochie.

Met het vormselfeest vieren we het begin van de overgang van kind tot volwassene. De opgroeiende jeugd hernieuwt dan de doopbelofte die vroeger namens hen door de ouders werd afgelegd.
Omdat tegenwoordig het Vormsel eens in de twee jaar wordt gevierd zijn ook de kinderen uit groep 7 weer uitgenodigd. Maar ook leerlingen van de brugklas kunnen zich inschrijven.

De avond wordt gehouden in basisschool De Hoeven aan de Akkersleep 1 in Beuningen.
Leerlingen uit alle vier de geloofsgemeenschappen zijn welkom.
Het is de bedoeling dat kinderen en ouders zich op die avond informeren over wat het Vormsel inhoudt. Tevens krijgen ze dan een schema met daarin de tijden van de bijeenkomsten ter voorbereiding.

De kosten voor het Vormsel bedragen 35 euro.

De avond begint om 19.00 uur.

Voor ouders die per auto komen is het goed te weten, dat men de school alleen aan de achterkant kan bereiken. De straat aan de voorkant is voorbehouden aan fietsers. Ze zullen dus even moeten omrijden via de straten Disselboom en Gaffel.