Hier vindt u de informatie over de geloofsgemeenschap St. Andreas in Weurt.

Op 2 september werd aan de 92-jarige Rien Peters uit Weurt een pauselijke onderscheiding uitgereikt, de zogenaamde "Pro Ecclesia et Pontifice".

Vanaf 1 januari 2018 zal de aanvangstijd van de zondagsviering in Weurt wijzigen van 9:30 uur naar 10:00.

Het kerstverhaal in een geheel nieuw jasje, muziek voor jong en oud, het gevoel van saamhorigheid op kerstavond!

De contactgroep van Weurt nodigt iedereen, jong en oud uit, die zorgdragen voor onze geloofsgemeenschap om gezellig met ons te proosten op een mooie toekomst samen.

Ook dit jaar zal koor Our Choice uit Weurt het lijdens­verhaal van Christus ten gehore brengen. Geheel op eigen wijze, met prachtige Nederland­stalige nummers zal het koor haar publiek hopelijk weer ontroeren.

Ieder jaar proberen we in de vitrinekast die bij de grote kerststal komt te staan, iets moois of bijzonders ten toon te stellen.

Dit jaar: "Kerststallen met een verhaal"

Ieder jaar proberen we in de vitrinekast die bij de grote kerststal komt te staan, iets moois of bijzonders ten toon te stellen.

Op woensdag 30 november hebben wij onze patroonheilige Andreas herdacht in een heilige Mis. Hierna was een gezellige avond voor alle vrijwilligers van onze geloofs­gemeenschap waarbij een tweetal vrijwilligers extra in het zonnetje zijn gezet.

Uitgebreid verslag van de reis naar Rome waaraan Pastor Jan de Waal en 6 parochianen uit Weurt hebben deelgenomen

Door Jan de Waal

Mijn reisverslagje van de week Rome, bij de afsluiting van het Genade jaar, het Heilig jaar van Barmhartigheid.

Had je het gelezen, had je het opgeschreven?
Dat Sint op 4 december om 10.00 uur in onze kerk komt?
Jij komt toch ook?

Woensdag 30 november vieren wij het Andreasfeest in onze kerk. We starten met een Eucharistieviering om 19.00 uur. Na de viering bent U als vrijwilliger van harte uitgenodigd op de pastorie, alwaar voor U koffie en een drankje klaar staat.