Op zondag 1 mei om 10 uur vindt er in de kerk in Winssen een dienst plaats waarin op feestelijke wijze de kapel van de patroonheilige H. Antonius van Padua officieel wordt geopend voor het publiek.

De Antoniuskapel in de Antonius van Paduakerk in Winssen is omgevormd tot een Antonius-Mariakapel. De bestaande kapel is schoongemaakt en heringericht en er is een Mariabeeld geplaatst. Pastoor Bertus Visschedijk van Winssen en Ewijk koesterde al langer de wens een Mariakapel in Winssen in te richten. Dit omdat mensen weliswaar minder dan vroeger naar de eucharistievieringen komen, maar wel de behoefte voelen in alle rust een kaarsje op te steken in een kapel.
De Antonius-Mariakapel is voortaan elke dag geopend vanaf 9.30 tot 18.00 uur zodat mensen die bezinning zoeken er terecht kunnen. In de winter gaan de deuren om 17.00 uur dicht.
Vrijwilligers Theo Marcusse, Jan Ermers, Jan Roelofs en Herman Loermans hebben de Antoniuskapel tot een Antonius-Mariakapel gemaakt. Truus Marcusse en Rika Derkse verzorgen het beheer van de kapel. Zij zorgen voor kaarsen, bloemen en dergelijke.

N.B. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de eucharistieviering in Winssen op zondag 1 mei om 10 uur plaatsvinden.
De eucharistieviering in Ewijk zal op zaterdag 30 april om 19:00 zijn.