Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 3-9-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

  • Vanaf 13 oktober kunnen bij vieringen maximaal 30 personen met een mondkapje aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk dat u van te voren een plaats reserveert. Dit kan bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.
  • Alleen mensen die geen gezondheidsklachten hebben die op het coronavirus wijzen mogen de dienst bijwonen. Dit zal aan de deur van de kerk worden gecontroleerd.
  • De Agapè-vieringen vervallen voorlopig.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

23 juni 2019

Het was het begin van de Goede Week. Maandag 15 april 2019. Beelden die ons altijd bij zullen blijven. De Notre-Dame, een van de fraaiste symbolen van de West-Europese cultuur, in lichterlaaie... De stad Parijs - nee, een hele natie, zo hoorde men zeggen, was in het hart geraakt. Voor velen was Goede Vrijdag op dat moment al een feit.
De restauratie wordt inmiddels - als je het geloven mag - voortvarend ter hand genomen. Ideeën zijn er volop, architectenbureaus dienen zich aan voor 'de klus van de eeuw', en miljoenen euro's stromen binnen of zijn al toegezegd. Na 'Goede Vrijdag' volgt 'Pasen'. Daar heeft het toch minstens iets van weg.

En toch... Belangrijker dan het gebouw, belangrijker dan het monument - hoe waardevol het ook zijn moge - is, wat mij betreft, de vraag waar het gebouw voor stáát, welke de reden is dat het ooit is opgetrokken. Belangrijker dan het behoud van een kerk(gebouw) - en dat geldt niet alleen voor de Notre-Dame - is de boodschap die moet worden doorgegeven. De theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009) stelt dat het uiteindelijk en uitsluitend gaat 'om het behoud van het Evangelie'.

Dit nu geldt evenzeer voor onze eigen parochie­gemeenschap, nu we - gedwongen door de omstandig­heden - niet anders kunnen dan overgaan tot het afstoten en sluiten van kerken die tot voor enige decennia nog het kloppende hart vormden van een dorpsgemeenschap. Maar de tijd dat de dorps-gemeenschap samenviel met de geloofs-gemeenschap lijkt definitief voorbij. Als mensen niet meer samenkomen en niet meer bijdragen, kortom: als de betrokkenheid verdwijnt, is bovengenoemde conclusie onvermijdelijk. En dat doet pijn. Heel veel pijn. Met name voor die kleine groep betrokken parochianen en vrijwilligers die er, tot op de dag van vandaag, nog wél voor gaat. En ook ik voel die pijn. Want ook ik voel mij, als pastor, verbonden met elk van onze vier kerken. Maar vooral met de méns die zijn of haar eigen 'heilige plaats' zal moeten missen.

Als u dit leest, is de bijeenkomst rond de beoogde sluiting van de kerk van Winssen alweer lang en breed achter de rug. Een bijeenkomst die we als parochiebestuur zo goed mogelijk voorbereiden, in het besef dat het gaat om méér dan alleen een gebouw. Het gaat ook en vooral om mensen en hun gevoelens. En daar willen we respectvol en zo zuiver mogelijk mee omgaan.

We willen de komende tijd niet alleen nadenken over sluiting en herbestemming van gebouwen. We willen ook - graag sámen met u - nadenken over de vraag naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Zíen we nog wel toekomst, of sluiten we het boek?
Kiezen we - als ik opnieuw het beeld mag gebruiken - voor Goede Vrijdag? Voor cynisme en pessimisme? Voor een houding die tot uitdrukking komt in een uitspraak als: 'Je denkt toch niet dat ik straks dáár en dáár naar de kerk ga?!' Zo wordt de steen voor het graf teruggerold - en geven we ons over aan de duisternis... Hoe diep zit dan eigenlijk ons geloof?
Of kiezen we - ondanks alles - toch voor Pasen? Voor toekomst en licht? En gunnen we onszelf en elkaar de tijd om opnieuw bij elkaar thuis te komen - en een nieuwe parochie­gemeenschap te vormen? Een parochie­gemeenschap die er overigens heel anders uit zal zien dan die we nu kennen... Trekken we samen de zee door - of gaan we, ieder voor onszelf, kopje onder?

Ik kies voor Pasen. Maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik ieder van u bij nodig. Daar hebben we elkáár bij nodig. Welke torenspits ook de 'onze' is. Het zal samen zijn, of het zal niet zijn...

We staan op een cruciaal punt - op een kruis-punt in de geschiedenis van onze geloofs- en parochie­gemeenschap: Gaan we naar links of gaan we naar rechts? Wordt het Goede Vrijdag - of toch weer Pasen? Het antwoord is aan u, is aan jou...
Ik hoop en ik reken op u.

Een hartelijke groet,

Pastor Ruud Roefs