Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 30-3-2023

Het was een teken van grote onderlinge verbondenheid, de krans­legging - op maandag­avond 4 mei jongst­leden - bij het oorlogs­monument naast de Corneliuskerk in Beuningen door dominee Dick Sonneveld en pastor Ruud Roefs. Een korte, ingetogen plechtigheid in een onwezenlijke stilte.
We koesteren onze vrijheid en beseffen in deze on-werkelijke tijd des te meer dat 'vrijheid' allerminst vanzelf­sprekend is. En steeds opnieuw moet worden bevochten. Ook tegen een onzichtbare tegenstander als het corona-virus.
Laten we dankbaar zijn voor de vrijheid waarin we leven mogen. Maar laten we ook waakzaam blijven. Immers, onze vrijheid is even kostbaar als kwetsbaar.
Daarom is het zaak dat we blijven gedenken, dat we niet vergeten.

Gebed uitgesproken door pastor Ruud Roefs

God van vrede
De stilte resoneert in onze oren
De stilte van gedenken
De stilte van het gemis
De stilte van de pijn, het verdriet
De stilte om het onbegrijpelijke
waartoe wij als mensen in staat zijn
De stilte om de ongelofelijke moed
van gewone mensen
die hun leven hebben gegeven
om anderen de vrijheid te schenken

God, Licht in onze ogen
We zoeken naar woorden
voor wat onzegbaar is
We danken U
dat we in vrijheid
onze doden uit de Tweede Wereldoorlog kunnen gedenken
Onze vrijheid is even kostbaar als kwetsbaar
en staat steeds weer op het spel
Geef dat wij vrijheid
naar waarde blijven schatten
het offer voor de vrijheid gedenken
en steeds bereid zijn onze vrijheid te delen

God van ontferming
We bidden U voor alle slachtoffers
uit de Tweede Wereldoorlog,
burgers en soldaten.
We bidden U voor alle mensen
die - ook nu weer - op drift zijn
op de vlucht voor oorlog en geweld
We bidden U voor vluchtelingen,
vreemdelingen en ontheemden
Dat wij met uw ontferming
kijken met de ogen van ons hart
opdat wij ook met hen
onze vrijheid en vrede durven delen
Dat wij zó uw vrijheid waard mogen zijn

Amen