Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-10-2021

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

De Nederlandse bisschoppen vragen om (vanaf 1 december) opnieuw een aantal coronamaatregelen - die eerder al golden - toe te passen in de R.-K. Kerk.

  • Voorlopig worden er na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis (zie ook: het bericht op de website van het bisdom.
  • Tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten wordt gevraagd anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer u zich verplaatst.
  • Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
  • Reserveren is alleen nodig bij vieringen waar meer dan het aantal toegestane bezoekers wordt verwacht.
    In onze agenda kunt u zien welke vieringen dit betreft.
    U kunt reserveren bij het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.

Dank voor uw begrip.

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

Op zaterdag 7 november jongstleden werd onze pastoraal werker Roman Gruijters - samen met vijf anderen - door bisschop Gerard de Korte tot diaken gewijd. Een bijzondere plechtigheid die sommigen van u wellicht via de livestream van de Sint-Jan in Den Bosch hebben gevolgd. Vanwege de corona-crisis kon helaas slechts een kleine groep genodigden hierbij aanwezig zijn. In andere omstandigheden was de kathedraal waarschijnlijk tot de laatste plaats gevuld geweest.

Een dag later ging Roman voor het eerst als diaken mee voor in de Corneliuskerk te Beuningen. Ook hier een klein gezelschap - met dertig man was het naar huidige begrippen volledig 'uitverkocht'. Toch was het een mooie, warme viering die Roman ongetwijfeld gesterkt heeft in de wetenschap dat hij meer dan welkom is!

Bij een wijding hoort vanzelfsprekend ook een cadeau. Pastor Ruud Roefs mocht Roman enkele fraaie diakenstola's aanbieden - in de liturgische kleuren wit, groen, rood en paars. Romans echtgenote Reena mocht hem - in aanwezigheid van zoon Daniël en dochter Rebecca - vervolgens met de groene stola bekleden. Hierna werd onze nieuwe diaken met een krachtig applaus begroet.

Het parochiebestuur is ervan overtuigd dat Roman goed past binnen onze parochie en dat hij veel en goed werk zal kunnen verzetten. Roman draagt met name verantwoordelijkheid voor het taakveld catechese: doop-, communie-, vormsel- en huwelijksvoorbereiding. Als diaken zal Roman ook de doopvieringen voor zijn rekening nemen. Daarnaast zal er de komende tijd worden ingezet op geloofsvorming voor volwassenen, binnen onze parochie een vrijwel onontgonnen terrein. We zijn erg blij met zijn komst en hopen dat hij zich steeds meer in ons midden thuis zal voelen. Dat hij op de steun van ieder van u moge rekenen!