Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 30-3-2023

Graag maken wij u attent op een nieuwe rubriek op onze website:

Preek van de Week.

In deze rubriek plaatsen niet alleen onze pastores, maar ook zij die voorgaan in onze woord- en communievieringen voortaan regelmatig hun preek / overweging.

Deze wordt direct na de viering op de website geplaatst. We hopen op deze wijze een groter publiek te bereiken. In elk geval groter dan de coronamaatregelen op dit ogenblik mogelijk maken!

De betreffende link vindt u in de kolom ‘Wegwijzer’ links op de homepage van onze website.