Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 30-3-2023

Het coronavirus kreeg het afgelopen jaar veel invloed op ons leven en voorlopig zijn we nog niet van dat virus verlost. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te lijden:

Ruim 250.000 kinderen in Nederland, bijna één op de tien, leven in armoede. Van alle Nederlanders moet meer dan een miljoen mensen met een inkomen beneden de armoedegrens zien rond te komen. Constant geldgebrek is maar één van de gevolgen. Sociaal isolement, eenzaamheid, permanente stress, gezondheidsproblemen, slechte voeding zijn andere verschijnselen.

De Voedselbank Beuningen
Zoals u waarschijnlijk bekend is, verstrekt de Voedselbank gratis voedselpakketten aan mensen die onder de armoedegrens terecht zijn gekomen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag men, na aftrek van de vaste lasten voor kleding en voeding, niet meer geld beschikbaar hebben boven een bepaalde grens, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Hierop wordt streng toezicht gehouden.

Inzameling vastentijd
Om iets te betekenen voor mensen, die leven in armoede, heeft de Parochie H. Johannes XXIII tijdens de 40-dagentijd in de Corneliuskerk te Beuningen lang houdbare producten ingezameld voor de voedselbank. Dat werd een zeer groot succes. Ondanks de beperkte publiciteit brachten zowel protestanten als katholieken massaal producten voor de voedselbank mee naar de kerk!

Permanente inzameling voedselbank Beuningen
In samenwerking met de protestantse gemeente - Protestantse Gemeente Rivierenland Oost - willen we nu van de R.K. Corneliuskerk een permanente inzamelingsplek voor de voedselbank maken. Dit initiatief wordt door dominee Dick Sonneveld, pastoor Ruud Roefs en pastor Roman Gruijters van harte ondersteund. De vrijwilligers van de Open Kerk zullen het lang houdbare voedsel in ontvangst nemen. Zeer bijzonder is dat het initiatief de Open Kerk ook een oecumenisch project is geworden.

Oecumenische inzameling voedselbank Beuningen-Wijchen
Tijdens de reguliere openstelling van de kerk (ma t/m za van 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00) kunt u lang houdbare producten rechts achterin – nabij de koffiehoek – achterlaten. De voedselbank Beuningen-Wijchen heeft vooral behoefte aan:

  • lang houdbare melk en chocomel
  • pastasauzen
  • sausmixen voor bami en nasi
  • groenten en fruit in blik
  • en vooral ook vegetarische producten

Het liefst geen verse groenten of fruit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de voedselbank Beuningen-Wijchen: voedselbankwijchen.nl

Wij vinden het belangrijk dat onze kerken het werk van de Voedselbank ondersteunen door een inzameling te houden.

Helpt u ons mee?