Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 30-3-2023

Voor het elfde achtereenvolgende jaar heeft de taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken) een activiteitengids samengesteld voor het komende seizoen. Inmiddels is 'het blauwe boekje' een begrip geworden, zeker in Wijchen, waar de meeste activiteiten plaatsvinden.

Met dit boekje wil de taakgroep een andere manier van kerk-zijn mogelijk maken, waarbij het accent ligt op 'de ontmoeting met de ander': samen naar een mooie film kijken, in gesprek gaan na een boeiende lezing, tijdens een wandeling letterlijk een eindje met elkaar oplopen, aandacht hebben voor elkaar – dit alles ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Zo kan de kerk – naast de vieringen op zondag – een verbindende functie vervullen in de samenleving. En dat lukt: ook veel buitenkerkelijken komen graag 'op verhaal' bij een van de activiteiten.

Momenteel bestaat de taakgroep VOS uit 12 personen: mensen van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost (PGRO) en van de RK kerken in Maas en Waal Oost. Een jaar lang brainstormen zij over nieuwe initiatieven. Ook tijdens de activiteiten zijn er leden van de taakgroep present: zij zorgen voor een goed verloop van de avond.

In het vorige seizoen kwam er door corona van veel evenementen niets terecht. Dit jaar zijn er weer veel interessante lezingen, excursies, wandelingen, films, etc. gepland. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd om enigszins de kosten te dekken.

Leden van de PGRO krijgen het nieuwe boekje jaarlijks thuisbezorgd. Dat is vooral te danken aan de vele mensen, die ons helpen bij de verspreiding. Doordat het VOS-seizoen loopt van 1 september tot 1 juni, is het onmogelijk de bezorging gelijktijdig met het kerkblad te laten lopen. Een extra woord van dank aan deze helpers is dus zeker op zijn plaats!

Het boekje kan gratis afgehaald worden in de RK en protestantse kerken in Wijchen, Beuningen en Druten, enkele exemplaren zullen worden neergelegd in de Mariakapelletjes te Weurt, Ewijk en Winssen. Ook ligt het voor u klaar in het Wijchense Mozaïek (bibliotheek), in de wijkcentra in Wijchen en in de protestantse kerken in Horssen en Bergharen.
Tenslotte kan men het boekje op deze website downloaden (klik hier).

De Taakgroep VOS hoopt - corona volente - weer veel mensen welkom te mogen heten: de deuren van de kerken in Maas en Waal Oost staan wijd open voor iedereen!