Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 30-3-2023

Wij nodigen u van harte uit voor een Open Leurviering in de
Sint-Victorkerk te Wamel

zondag 26 september 2021, 19.00 uur

thema: 'Een goed verhaal'

Een goed verhaal - daar zit ontwikkeling in: er is een probleem, iemand gaat op reis, iemand krijgt een opdracht. En dan wordt het spannend. Een goed verhaal heeft meer lagen - daar ontdek je steeds iets nieuws in. Een goed verhaal brengt je in beweging: leert je iets, biedt je troost of hoop, verontrust je. En het pakt je, zó dat je er als het ware zelf in voorkomt. Zulke goede verhalen zijn ook in de Bijbel te vinden. En veel bijbelverhalen zijn ook nog eens gericht op hoe het goed kan gaan met mensen, tussen mensen en tussen mensen en God.

Deze viering wordt verzorgd door de Open-Leurgroep

Vanwege de Corona-1,5 meter-maatregel hebben we voorlopig nog geen vieringen in ons kleine kerkje in Leur. De Christoffel parochie is bereid gevonden om voor de Leurvieringen, de Sint-Victorkerk in Wamel ter beschikking te stellen, omdat deze groot genoeg is om de bezoekers op voldoende afstand te kunnen ontvangen. Verdere aanpassingen: Bij het verlaten van de kerk kunt u het collectegeld deponeren in de collecteschaal. Na de dienst is er geen samenkomst en wordt er geen koffie geschonken.

We zijn blij dat we weer in deze aangepaste vorm deze dienst kunnen gaan vieren en nodigen u dan ook van harte uit.

Graag tot ziens in Wamel,
de Open Leurgroep.