Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 30-3-2023
In tal van parochies en religieuze gemeenschappen heeft de zogeheten ‘Taizé-viering’ in de laatste decennia een eigen plaats gekregen. Deze (meditatieve) viering vindt haar oorsprong in de religieuze gemeenschap die broeder Roger Schutz (1915-2005) in 1940 stichtte in het Franse dorpje Taizé, in de omgeving van Cluny.

Oorspronkelijk waren alleen broeders afkomstig van verschillende protestantse kerken lid van de broedergemeenschap van Taizé. In 1968 werd de eerste rooms-katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen.

Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een kortere (één week) of langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap bijbelinleidingen. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in internationale groepen. Op veel plaatsen in België en Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé.

Kenmerkend voor de gemeenschap (en bij veel mensen bekend) zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied in je onderbewustzijn een plaats vindt, als een gebed en als een uiting van stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen slechts een of twee regels lang, en worden ze vierstemmig of in de vorm van een canon gezongen. De muzikale begeleiding wordt – bewust – eenvoudig gehouden: gitaar, orgel, eventueel aangevuld met enkele solo-instrumenten.

Mocht uw nieuwsgierigheid zijn gewekt: ook in Beuningen kunt u hiervoor terecht, en wel in de protestantse kerk (Kerkplein 9).
De diensten zijn telkens op een zondagavond: aanvang 19.00 uur. Het koor staat onder leiding van Greet van Doorn.

Het rooster voor de komende maanden:

DatumVoorgangerMuzikale medewerking
Zondag 19 septemberds. Dick Sonnevelddwarsfluit Marieke van der Ven
Zondag 17 oktoberBarthie Jolinkdwarsfluit Marieke van der Ven
Zondag 21 novemberpastor Ruud Roefsdwarsfluit Marieke van der Ven
Zondag 19 decemberEric van Dijk[nog niet bekend]

Van harte welkom