Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 2-2-2023

Mededeling

Vanwege de hoge energiekosten zullen tijdens de wintermaanden (voorlopig van november t/m februari 2023) de zaterdagavondvieringen in de Corneliuskerk vervallen.

Dank voor uw begrip.

Het afgelopen anderhalf jaar heb ik Kees-Jan mogen leren kennen als een sympathiek, wijs, belezen persoon en vooral ook als iemand die de ander uitdaagt om de wereld op een kritische wijze te beschouwen. Nooit zal ik onze diepgravende gesprekken vergeten over de filosofie of de Kerk. En ik denk ook dat het woord filosoof Kees-Jan als mens het beste typeert, want hij had een grote passie voor de wijsheid. Bovendien wist hij, als voormalig docent filosofie, natuurlijk heel veel over de klassieke filosofen. Sterker nog, hij was één van hen.

Als ik kijk naar hoe hij de kinderen van de filmclub of de vormelingen uitdaagde met kritische vragen, hen dwong om de wereld op een andere manier te beschouwen, leek hij eigenlijk op een Socrates of Plato. Hij was een echte wijsgeer, iemand die van de wijsheid houdt en dat bleek ook uit zijn levensweg. Soms kan de filosoof verstrooid of verdwaasd overkomen, maar dat komt doordat zijn leven gewijd is aan de werkzaamheid van de geest. Het is een leven naar de geest. En bij Kees-Jan ging het dan ook niet om materiële zaken of om rijkdom, maar om de zin en betekenis van het leven, de ziel of het ware ik.

De oude Grieken en Romeinen geloofden dat als een filosoof stierf zijn ziel niet naar de onderwereld ging, maar opsteeg naar de sterrenhemel. Vanuit die plek wierp hij dan een smalende blik op de aarde. Ik kan me zo voorstellen dat Kees-Jan daar nu zit naast een Socrates of een Plato. Samen met hen lacht hij hartelijk om de dwaasheid van de levenden.

Het schilderij 'De Sterrennacht' uit 1889;
Vincent van Gogh

De Romeinse dichter Ovidius schreef in zijn Boek Metamorfosen het volgende over de onsterfelijke ziel van de filosoof, die de dingen ziet zoals ze echt zijn: “Ik neem u tot sterrenhoogte mee en wil ver van de logge aarde op wolken rijden... om op het redeloos en doelloos dwalen van de mens diep neer te zien, en hem in zijn zoektocht naar de zin van het bestaan te sterken.”

Roman Gruijters