Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 2-2-2023

Mededeling

Vanwege de hoge energiekosten zullen tijdens de wintermaanden (voorlopig van november t/m februari 2023) de zaterdagavondvieringen in de Corneliuskerk vervallen.

Dank voor uw begrip.

Mantra’s zijn eenvoudige korte liederen, die talloze malen herhaald worden. Het zingen ervan wordt vaak ervaren als rustgevend en bezielend.

De mantra’s zullen gekozen worden uit verschillende talen en tradities. De tekst zal beschikbaar zijn. Ze kunnen ter plekke geleerd worden. De eenvoudige melodieën nodigen vaak uit tot het zingen van een eenvoudige tweede of derde stem. Zo ontstaat er vaak spontaan een mooie meerstemmigheid.

De bijeenkomsten hebben een informeel en meditatief karakter.

Marike de Valk zal de bijeenkomsten leiden, ondersteund door André Haverkort aan de piano. Wellicht dat er soms ook nog andere musici mee zullen doen.

Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. Desgewenst kan er wel een kleine gift achtergelaten worden ter bestrijding van de onkosten.