Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 2-2-2023

Mededeling

Vanwege de hoge energiekosten zullen tijdens de wintermaanden (voorlopig van november t/m februari 2023) de zaterdagavondvieringen in de Corneliuskerk vervallen.

Dank voor uw begrip.

Algemeen

Een korte kennismaking met Roman Gruijters die vanaf 1 september onze parochie komt versterken.

Op 1 september aanstaande start Roman Gruijters als pastoraal werker in onze parochie.

Het aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw

Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n best.

Antwoorden op de meeste gestelde vragen bij het protocol

Hierbij zijn de volgende maatregelen van toepassing.

Het Sint Janscentrum in Den Bosch is het opleidingshuis van het bisdom. Zij verzorgen opleidingen tot priester of diaken alsook catechistenopleiding en opleiding in godsdienstwetenschappen.


In grote onderlinge verbondenheid hebben dominee Dick Sonneveld en pastor Ruud Roefs, samen een krans gelegd bij het oorlogsmonument in Beuningen.

Vanaf Palmzondag tot en met Pasen zullen hieronder verschillende korte overwegingen verschijnen van de hand van pastor Roefs. Dit omdat, in elk geval tot en met 31 mei, alle vieringen zijn afgelast. Hopelijk stelt dit initiatief u in staat zich toch nog enigszins op het Paasfeest voor te bereiden.

Met elkaar - voor elkaar: een oproep om vól te houden. Om er sámen voor te gaan. Hier en nu.

Over verbondenheid en belangen
Brief ter bemoediging van bisschop Gerard de Korte .

Pastoor Ruud Roefs wenst u - juist in deze onwerkelijke dagen - een zalig Pasen.

Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.