Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 2-2-2023

Mededeling

Vanwege de hoge energiekosten zullen tijdens de wintermaanden (voorlopig van november t/m februari 2023) de zaterdagavondvieringen in de Corneliuskerk vervallen.

Dank voor uw begrip.

Algemeen

Het overkwam me een jaar of vijf geleden, toen ik nog als geestelijk verzorger werkzaam was in Ziekenhuis Rijnstate...

In het kader van Allerzielen plaatsen wij op onze website het gedicht 'Afscheid nemen' van de Duitse predikant en verzetsstrijder Dietrich Bonnhoeffer

In deze bijzondere tijd is er meer en meer behoefte aan verbinding. Aan het delen van verhalen. Aan contact.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

Vanwege de coronacrisis hebben de vieringen een half jaartje stil gelegen. In september willen we, in aangepaste vorm, weer gaan starten.

Activiteitenprogramma 2020/2021
van de Taakgroep Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken

Disclaimer

Door het coronavirus leven wij in een onzekere tijd. Of de activiteiten uit deze brochure kunnen doorgaan, hangt af van de geldende richtlijnen van overheids­wege op het moment van uitvoering. Als moet worden afgeweken van de in dit boekje vermelde programmering, wordt dit vermeld op de websites van de verschillende kerken (zie de achterzijde van dit boekje). Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de betreffende contactpersoon.