Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 18-3-2020

Maatregelen ten gevolge van het coronavirus

Ter bestrijding van de snelle verspreiding van het coronavirus zijn binnen onze parochie de volgende maatregelen van kracht:

 • Alle publieke vieringen tot en met Pinksteren (31 mei) zijn afgelast.
 • De geplande misintenties tot 1 juni zullen, na overleg met de familie, op een later te bepalen tijdstip alsnog worden afgelezen. Onze excuses voor het ongemak.
 • Het is (voorlopig) niet meer mogelijk om de communie aan huis te ontvangen.
 • Uiteraard gelden ook de Maatregelen van de Nederlandse bisschoppen

Heeft u in deze moeilijke tijd behoefte aan een gesprek met één van de priesters in onze parochie?
Neem dan contact op met ons secretariaat: tel. 024-6771271 (op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur).

De (hernieuwde) contacten tussen de parochie H. Johannes XXIII en de protestantse kerk Beuningen-Winssen beginnen hun eerste vruchten af te werpen. Een van die vruchten is de introductie van een nieuw soort viering. Nieuw en oeroud tegelijk: de agapè-viering. Het Griekse woord agapè betekent 'liefde'. Je zou de agapè-viering ook 'liefdesmaal' kunnen noemen – en het is een vorm van vieren die haar wortels heeft in de kerk van het allereerste begin, toen christenen nog gewoon bij elkaar thuis samenkwamen, de Schrift lazen, brood en wijn met elkaar deelden (ter nagedachtenis aan Jezus) en samen ook de maaltijd gebruikten.

Bij een agapè-viering gaat het om een 'Open Tafelgemeenschap': En dat is niet voor niets. Immers, Jezus deelde de maaltijd met iedereen, ongeacht de sociale of morele status van zijn disgenoten. Ieder mens was welkom. Ook de mens die in de ogen van de ander niet deugde, om wat voor reden ook. Jezus doorbrak met deze handelwijze de sociale en religieuze codes van zijn tijd – en dat riep weerstand op. Waar hij zich overigens weinig van aantrok. Voor hem was deze Open Tafelgemeenschap een uitdrukking van Gods liefde voor ieder mens, en zo een voorproef van de onbegrensde samenvoeging van mensen in Gods toekomst.

Een agapè-viering is iets anders dan een eucharistie- of avondmaalsviering. Het is mogelijk dat een priester of predikant voorgaat – maar dat is niet per se noodzakelijk. De agapè-viering heeft een ongedwongen karakter en is eenvoudig van opzet. Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng van de aanwezigen. Met andere woorden: het gaat om een viering die niet ‘kant en klaar’ wordt voorgeschoteld, maar die je met elkaar invult en gestalte geeft. Een voorbeeld: na de schriftlezing volgt niet – zoals in traditionele kerkelijke vieringen meestal het geval is – een preek of overweging door de voorganger, maar wordt het gelezene met elkaar besproken. Waarbij het dan niet gaat om een discussie, maar om het delen van gedachten en ervaringen.

De opzet van de viering die ons voor ogen staat is vooralsnog de volgende:

 1. Meditatieve muziek / stilte
 2. Lied
 3. Opening / welkom
 4. Zegenspreuk of gebed
 5. Schriftlezing
 6. Delen
 7. Voorbede
 8. Onze Vader / vredeswens
 9. Delen van brood en wijn
 10. Lied
 11. Zegenbede
 12. Afsluitend samenzijn

Het zal u niet verbazen dat het gaat om een oecumenische viering. Alle gelovige gezindten, zoekers en twijfelaars, alle mensen van goede wil zijn van harte welkom!

Met een hartelijke groet – en graag tot ziens!

Ds. Conny van den Berg, Marike Meek (PKN Beuningen-Winssen)
en pastor Ruud Roefs (parochie H. Johannes XXIII)


De agapè-vieringen duren ca. 1 uur en starten in 2019.
Ze vinden om de twee weken plaats.

De data in januari en februari:

 • wo 9 januari om 19:15
 • wo 23 januari om 19:15
 • wo 6 februari om 19:15
 • wo 20 februari om 19:15

Locatie: Koetshuis (aanbellen aan de voordeur van de pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen – tegenover de Corneliuskerk)