Vrijwilligers

Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van religieuzen en van bepaalde vrijwilligers en functionarissen.

Ook binnen onze parochie moet er de garantie zijn dat minderjarigen, maar ook kwetsbare personen, zich veilig kunnen voelen bij onze vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk om de vele activiteiten in onze parochie te kunnen realiseren.
Samenwerking, bundeling van krachten en verdeling van taken zijn het fundament onder ons samen-kerk kunnen zijn.