Hier vindt u de informatie over de geloofsgemeenschap H. Cornelius in Beuningen.

Na uitvoerig beraad hebben we ervoor gekozen de kerk in Beuningen in haar geheel open te stellen. Zoals dat vroeger ook het geval was.

Cornelius was paus, bisschop van Rome, van 251 tot 253. Een tijd waarin de jonge kerk zwaar werd beproefd.

Een kerstverhaal dat ik als 'overweging' op kerstavond in Winssen en op 1ste kerstdag in Beuningen heb verteld
Ruud Roefs

Op zaterdag 30 november om 19.00 uur zingt Kamerkoor Muzimare tijdens de Eucharistieviering.

Met de actie ‘Orange the World’ wordt 16 dagen lang wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld tegen vrouwen en meisjes

Op 24 december om 15.00 uur vieren we in de Corneliuskerk 'Kerst met Kleuters'.

Ook dit jaar verzorgt Kamerkoor Muzimare een kerstconcert in onze parochie. U bent van harte welkom op zaterdag 28 december in de Corneliuskerk.

Op zaterdag 2 november zingt Projectkoor Heilig Landstichting weer een Allerzielenconcert.

Op zondag 20 oktober om 15.00 uur zal in de Corneliuskerk te Beuningen een herfstconcert ten gehore gebracht worden.

Tijdens de Paas vieringen is er door u ruim € 1110,05 bijeengebracht voor de zwerfkinderen in India.
Wat een geweldig bedrag, hartelijk dank!

door Gery Vermeulen & friends
Een uniek concert.
Hartverwarmende muziek met een grote variatie aan muziekstijlen.

Vanaf januari 2019 zal er op elke vierde zondag van de maand de gelegenheid zijn om na van de viering samen een kop koffie, thee of fris te drinken.
U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd!