De mens is een sociaal wezen. Mensen die elkaar niet meer zien of spreken vereenzamen en verpieteren. En wat voor individuele mensen geldt, geldt evenzeer voor een gemeenschap. Ook voor een geloofsgemeenschap. Een geloofsgemeenschap die niet meer samenkomt om te vieren - met andere woorden: een parochie die voornamelijk op papier bestaat - sterft langzaam af.

Regelmatig bereikt ons de vraag waarom we eigenlijk nooit - afgezien van een enkele speciale gelegenheid - na afloop van de viering nablijven voor een kop koffie, een kop thee - ja, voor ontmoeting... Veel mensen vinden het leuk en genieten daarvan. Laatst zei iemand nog: 'Die kop koffie ná, voor mij hoort dat bij de viering...' Kort en krachtig. Mooier kun je het niet zeggen. Toch?

Om die reden hebben we besloten om voortaan elke vierde zondag van de maand na afloop van de viering koffie, thee of fris te schenken. U bent allemaal van harte uitgenodigd! Plaats van samenkomst is vooralsnog het Koetshuis. Mocht dat in de loop der tijd te klein worden - wat we vanzelfsprekend hopen!, dan kunnen we natuurlijk altijd nog achter in de kerk terecht.

We beginnen op 20 januari aanstaande. De derde zondag van de maand weliswaar, maar in dit geval maken we graag een uitzondering, omdat we die dag onze protestantse zusters en broeders van de gemeente Beuningen-Winssen in ons midden mogen begroeten voor een oecumenische viering. De zondag daarna, 27 januari, wordt er óók koffie geschonken. We hopen dat veel parochianen blijven 'plakken' na afloop - en nodig gerust iemand uit om mee te komen. Er is plaats genoeg en... een extra pot koffie is gauw genoeg gezet!

Een hartelijke groet, mede namens contactraad Beuningen en parochiebestuur,

en graag tot ziens,
Pastor Ruud Roefs