Kerk
H. Corneliuskerk
Dorpssingel 1
6641 BE Beuningen
Pastorie
Dorpssingel 2
6641 BE Beuningen
024-6771271
Algemeen
www.johannesxxiii.nl/beuningen
Bank: NL87 RABO 0107 2089 03