Zondag 10 november j.l. vierden zeven leden van het koor "De Schola" hun 25-jarig jubileum in de Beuningse Corneliuskerk. Ook het koor zelf vierde zijn zilveren feest.

Opgericht als z.g. "rouw- en trouwkoor" heeft het in de afgelopen 25 jaar bij talrijke gelegenheden het gezongen gedeelte van de liturgie verzorgd.
De zeven jubilerende dames, zangeressen van het eerste uur, werden door oud-pastoor Harry van Dooren in zijn dankwoord in het zonnetje gezet. Allen kregen zij de erepenning en oorkonde van de Gregoriusvereniging uitgereikt. Ook een mooie bos bloemen ontbrak niet.

De leden van dit koor hebben nog eens laten zien hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers is.
Onder de bezielende leiding van organist-dirigent Nico Adriaens hopen ze ook de komende jaren hun muzikale bijdrage aan de eredienst te kunnen leveren.