Jaarlijks zijn er 6 cycli van voorbereiding: telkens - tenzij anders aangegeven - op de eerste drie maandagen van elke oneven maand.

Tussen de verschillende cycli zijn er 3 'doopzondagen', verdeeld over de verschillende kerken (aanvang 12.00 uur, tenzij anders aangegeven). Bij meerdere dopelingen op een doopzondag wordt er gezamenlijk gedoopt. Het gaat immers om de opname in een geloofs­gemeenschap.

Alle vier geloofsgemeenschappen nemen deel aan de gezamenlijke doopvoorbereiding.

cyclus : september / oktober 2020
Voorbereidingsgesprekken 14 en 21 september
Het voorbereidingsgesprek op 7 september vervalt
Doopzondagen
Beuningen 27 september (12:30 uur)
Ewijk 4 oktober
Weurt 18 oktober
cyclus : november / december 2020
Voorbereidingsgesprekken 9, 16 en 23 november
Doopzondagen
Beuningen 29 november
Ewijk 6 december
Weurt 13 december
cyclus : januari / ferbruari 2021
Voorbereidingsgesprekken 4, 11 en 18 januari
Doopzondagen
Beuningen 24 januari
Ewijk 31 januari
Weurt 7 februari
cyclus : maart / april 2021
Voorbereidingsgesprekken 8, 15 en 22 maart
Doopzondagen
Beuningen 28 maart
Ewijk 4 april
Weurt 11 april