Jaarlijks zijn er meerdere cycli van voorbereiding: telkens - tenzij anders aangegeven - op drie dinsdagen van de maand.

Tussen de verschillende cycli zijn er 2 'doopzondagen', verdeeld over de verschillende kerken (aanvang 12.00 uur, tenzij anders aangegeven). Bij meerdere dopelingen op een doopzondag wordt er gezamenlijk gedoopt. Het gaat immers om de opname in een geloofs­gemeenschap.

Alle vier geloofsgemeenschappen nemen deel aan de gezamenlijke doopvoorbereiding.

3de cyclus : 2023
Voorbereidingsgesprekken 12, 19 en 26 september (aanvang 19:30)
Doopzondagen
Weurt 1 oktober
Beuningen 15 oktober
4de cyclus 2023
Voorbereidingsgesprekken 7, 14, 28 november (aanvang 19:30)
Doopzondagen
Beuningen 3 december
Weurt 10 december