Huwelijk

Het is aan te bevelen dat zij, die een kerkelijk huwelijk willen sluiten, dit minimaal zes maanden vóór de huwelijksdatum melden op de pastorie. Aanstaande bruidsparen worden uitgenodigd deel te nemen aan de huwelijksvoorbereiding. Daarna volgen er nog een of twee gesprekken met de pastor die het huwelijk inzegent. Een kerkelijk huwelijk kan een eucharistieviering zijn, of een gebedsdienst. Ook is er altijd een mogelijkheid voor een oecumenisch huwelijk, eventueel in samenwerking met de dominee.