Vormsel

Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop. De dopeling wordt van kind een jongere en komt op een leeftijd waarop hij of zij voor zichzelf kan spreken en verantwoordelijkheid op zich gaat nemen. De vormeling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop ouders hem of haar hebben geplaatst.

Als kerk en als geloofsgemeenschap willen wij ze, als ze dat wensen, de zegen en de kracht van de H. Geest meegeven. We willen ze in de volgende fase van hun leven sterkte, kracht, liefde en ruimte aanreiken. Als kerk willen we aangeven dat ze er helemaal bij horen en mogen zijn wie ze zijn: de toekomst voor en van onze gemeenschap.


Vanaf 2018 vindt het Vormsel centraal plaats binnen de parochie Johannes XXIII.

In 2019 zal er geen Vormsel worden toegediend. Dat zal pas weer in 2020 gebeuren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.

De vormselvoorbereidingen in volle gang.
Zaterdag 25 januari presenteren de Vormelingen zich in de Corneliuskerk voor de parochie.

Op 11 september was er een goed bezochte informatieavond op de pastorie. Ouders die hun kind nog willen inschrijven kunnen dat doen tot 26 september.

een mooi moment tussen kind zijn en volwassen worden.