Vormsel

Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop. De dopeling wordt van kind een jongere en komt op een leeftijd waarop hij of zij voor zichzelf kan spreken en verantwoordelijkheid op zich gaat nemen. De vormeling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop ouders hem of haar hebben geplaatst.

Als kerk en als geloofsgemeenschap willen wij ze, als ze dat wensen, de zegen en de kracht van de H. Geest meegeven. We willen ze in de volgende fase van hun leven sterkte, kracht, liefde en ruimte aanreiken. Als kerk willen we aangeven dat ze er helemaal bij horen en mogen zijn wie ze zijn: de toekomst voor en van onze gemeenschap.


De nieuwe datum van de vormselviering is zaterdag 21 mei 2022 om 19:00u.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.

De vormselwerkgroep is vol enthousiasme begonnen aan de voorbereidingen voor de eerstvolgende vormselviering, die staat gepland voor 21 mei 2022.

Wij nodigen ouders of verzorgers uit voor onze informatieavond op 10 november 2021. Hier krijgt u alle informatie over het Vormsel en de voorbereidende bijeenkomsten.

Video opnamen van de Vormselviering 13 maart 2021 met Vicaris Generaal Theo Lamers

een mooi moment tussen kind zijn en volwassen worden.