Het 'grote nieuws' zal het wel niet halen. Maar toch wil ik het u niet onthouden.

Op Goede Vrijdag mocht ik 's middags om drie uur voorgaan in de kerk van Ewijk. Met een kleine groep – ik schat zo’n twintig mensen – liepen we, zoals dat heet, de kruisweg. Voorafgegaan door de koster met het processiekruis en een acoliet met een brandende kaars. Bij elk van de veertien staties stonden we enige tijd stil. Telkens werd een korte meditatie gehouden, gevolgd door een gezamenlijk uitgesproken gebed. Een ingetogen viering. Zonder enige opsmuk en franje. Zoals dat past bij Goede Vrijdag.

Een van de deelnemers was een oude dame van 95 jaar. Afkomstig uit Winssen. Helder van geest, maar het lopen ging haar bijzonder moeilijk af. Voorzichtig schuifelde ze mee, ondersteund door twee metgezellen. Na enkele staties werd het haar echter te veel. Er werd een stoel bijgehaald. En die stoel 'verhuisde' van statie tot statie met haar mee, zodat ze telkens even bij kon komen. En zo slaagde ze erin - zij het met de nodige pijn en moeite - de kruisweg helemaal mee te maken. Waarbij me opviel hoe intens zij erbij betrokken was.

Toen we de laatste statie hadden gebeden, besloot ik met een kort woord en een zegenbede. En toen nam – tot ieders verrassing – de oude dame het woord en zei: 'Ik ben helemaal uit Winssen gekomen, om jullie hier in Ewijk een hart onder de riem te steken. Want jullie hebben het ook niet gemakkelijk...' Normaal zit ik niet om woorden verlegen, maar toen wist ik even niet wat ik zeggen moest... Ontroerd als ik was.

Je kunt blijkbaar oud, kwetsbaar en broos zijn – en tegelijkertijd jong van hart en geest. En het is precies die geest die we nodig hebben om te kunnen bouwen aan een kerk die toekomst heeft. Een open geest. De geest van een mens die zich niet afsluit voor de ander, maar juist verbinding zoekt. Die zeggen kan: 'Ik ben gekomen om jou een hart onder de riem te steken...'

Lieve oude dame, ik dank u voor uw aanwezigheid en voor uw wijze, liefdevolle woorden. Ik neem ze met me mee. En ik hoop velen met mij.

Pastor Ruud Roefs