Kerk
Johannes de Doper kerk
Julianastraat 9
6644 BN Ewijk
Pastorie
Julianastraat 7
6644 BN Ewijk
0487 - 521459
Website
www.johannesxxiii.nl/ewijk
Bank: NL 31 RABO 0114 9023 99