Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk om de vele activiteiten in onze parochie te kunnen realiseren.
Samenwerking, bundeling van krachten en verdeling van taken zijn het fundament onder ons samen-kerk kunnen zijn.

Binnenkort zal het parochiesecretariaat medewerkers en vrijwilligers die voor een Verklaring Omtrent Gedrag in aanmerking komen gaan benaderen per e-mail.