Aan het parochiebestuur is het zakelijke bestuur van de parochie toevertrouwd en het heeft tevens als taak te adviseren over het pastoraal beleid.

Leden parochiebestuur

pastoor Ruud Roefs Voorzitter
Jan Roelofs Vicevoorzitter
Wilbert Lelivelt Secretaris
Bram Boon Penningmeester
Trudie Benschop Communicatie

Adviseur vastgoed

Pieter Oosterhout