Al meer dan 100 jaar verzorgt dit koor de zang tijdens de hoogmis op zondag om 9.30 uur. Oorspronkelijk was het uitsluitend een mannenkoor en werden alleen gregoriaans en latijnse missen gezongen. In 1956 werd het een gemengd koor. Op de eerste zondag van de maand worden alleen Nederlandse gezangen gezongen. Het streven van het koor is er op gericht de kerkgangers door de zang actief bij de vieringen te betrekken.

Artikel 2 van het koorreglement uit 1967 vermeldt: 'Het koor is een werkgroep ten dienste van de parochiegemeenschap bij het vieren van de H. Liturgie. Het stelt zich ten doel de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar best vermogen te verzorgen, zowel afzonderlijk als in samenwerking met anderen, bij die vieringen aanwezig".

Een aantal keren per jaar verzorgt de Schola Cantorum Andreae (de mannen van het gemengd koor) een 'gregoriaanse mis'.

Het gemengd koor St. Andreas repeteert wekelijks op dinsdagavond in de basisschool: de dames van 19.45 - 21.00 uur en de heren van 20.15 - 21.30 uur (van 20.15 tot 21.00 uur gezamenlijk). Op de laatste dinsdag van de maand is de koorrepetitie gezamenlijk. Het koor bestaat momenteel uit 26 leden en wil graag versterkt worden met jongere leden.