Welk beleid passen we als parochiebestuur toe bij het toewijzen van de voorwerpen die in de kerken van Winssen en Ewijk staan?

Alle belangstellenden die waar dan ook interesse in hebben dienen een mail te sturen naar de administratie van het parochiebestuur met hun vraag. Bij de administratie worden alle verzoeken verzameld. Het parochiebestuur beslist over de toezeggingen of verkoop. Via de Rondom houden wij u op de hoogte.

  1. Als eerste gaan we alle interieurstukken in beeld brengen en documenteren.
  2. Alle kostbaarheden die direct te maken kunnen hebben met het pastorale gedeelte van onze parochie blijven binnen onze parochie. Denk hierbij aan kelken, cibories, monstrans e.d.
  3. Voor beelden e.d. die verplaatsbaar en nog in goede staat zijn zoeken we in eerste instantie een bestemming binnen onze eigen parochie. Beelden die goed zouden passen in de hoofdkerk in Beuningen kunnen naar die kerk als er daar een ander beeld voor verwijderd wordt. ('een kerk is een gebedsruimte en geen museum') Ook zijn er enkele beelden geplaatst in het columbarium in de Oude Toren in Winssen. Is voor de andere beelden geen bestemming in onze eigen parochie, dan wordt contact opgenomen met het Bisdom om te kijken of een andere katholieke kerk hier behoefte aan heeft. Dit kan zowel in het binnenland als in het buitenland zijn. De specialist van het Bisdom kan hierbij bemiddelen.
  4. Voor andere kostbaarheden die verplaatsbaar zijn, zoeken we in eerste instantie ook een bestemming binnen onze eigen parochie. ( denk aan kandelaren, kaarsenstandaards, altaar e.d.) Voorwerpen die goed zouden passen in de hoofdkerk in Beuningen kunnen naar die kerk als er daar een ander gelijkend voorwerp verwijderd wordt. Is hier geen bestemming voor in onze eigen parochie, dan wordt contact opgenomen met het Bisdom om te kijken of een andere katholieke kerk hier behoefte aan heeft. Dit kan zowel in het binnenland als in het buitenland zijn. De specialist van het Bisdom kan hierbij wederom bemiddelen.
  5. Voor kerkkleding zoeken we in eerste instantie een bestemming in onze eigen parochie. Is hier geen bestemming voor in onze eigen parochie in de hoofdkerk in Beuningen, dan wordt contact opgenomen met het Bisdom om te kijken of een andere katholieke kerk hier behoefte aan heeft. Dit kan zowel in het binnenland als in het buitenland zijn.
  6. Rest nog banken, stoelen e.d. In eerste instantie kijken we of er nog aanvullend meubilair in de hoofdkerk in onze eigen parochie nodig is. Daarna overleggen we met het Bisdom of er andere kerken nog behoefte hebben aan dit meubilair. Daarna komt de gelegenheid voor de parochianen in Winssen of Ewijk om een aandenken uit de kerk te kopen.