Mededeling van het bestuur van de parochie H. Johannes XXIII

10 november 2019

Mede-parochianen,

Bij dezen delen wij u mede dat op zondag 5 januari aanstaande de laatste viering zal plaatsvinden in de Antonius van Paduakerk te Winssen. Vanaf dat moment zal de kerk ook officieel aan de eredienst onttrokken zijn.

Onnodig te zeggen dat dit voor velen een zeer ingrijpende gebeurtenis is: niet alleen voor de Winssenaren zelf, maar evenzeer voor de andere parochianen. Een heilige plaats waar mensen zo vele jaren hun geloof hebben gevierd, waar lief en leed werden gedeeld - we zullen hem node missen.

Op 5 januari willen we met elkaar omzien. Weemoedig, maar tevens dankbaar voor tal van mooie herinneringen. Maar we willen ook vooruitkijken. Niet blijven staan bij wat was en nooit meer zijn zal. We willen elkaar vasthouden en bemoedigen - in het gelovig vertrouwen dat God met ons meetrekt. Dat Hij zelf onze toekomst is.

Van harte nodigen wij u uit voor de slotviering van 5 januari. De overige vieringen binnen de parochie komen dat weekend alle te vervallen.

We zouden het zeer op prijs stellen - en we roepen nadrukkelijk daartoe op - als ook parochianen van buiten Winssen die dag in groten getale aanwezig zijn. Geef blijk van uw betrokkenheid en steek elkaar een hart onder de riem! We hebben elkaar nodig. Houd elkaar vast. En blijf trouw aan uw geloof en geloofs-gemeenschap. Nu en in de jaren die gaan komen.

Graag tot 5 januari. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur H. Johannes XXIII

Het bestuur van de parochie H. Johannes XXIII heeft besloten de laatste viering in de Antonius van Paduakerk te Winssen te doen plaatsvinden op zondag 5 januari aanstaande. Bij die gelegenheid zal de kerk ook officieel aan de eredienst worden onttrokken. De aankondiging hiervan had jongstleden zondag tijdens de viering in Winssen moeten plaatsvinden. Als gevolg van een misverstand in de communicatie is dit echter uitgebleven, wat het parochiebestuur ten zeerste betreurt.