De uitstekende samenwerking tussen de parochie H. Johannes XXIII en de protestantse kerk Rivierenland – Oost komt onder meer tot uiting in de agapèvieringen, waarbij katholieken, protestanten en alle (andere) mensen van goede wil van harte welkom zijn.

Om, mocht dat nodig zijn, uw geheugen nog even op te frissen... Het Griekse woord agapè betekent 'liefde’. Je zou de agapè-viering ook 'liefdesmaal’ kunnen noemen – en het is een vorm van vieren die haar wortels heeft in de kerk van het allereerste begin, toen christenen nog gewoon bij elkaar thuis samenkwamen, de Schrift lazen, brood en wijn met elkaar deelden (ter nagedachtenis aan Jezus) en samen ook de maaltijd gebruikten.

Een agapè-viering is iets anders dan een eucharistie- of avondmaalsviering. Het is mogelijk dat een priester of predikant voorgaat – maar dat is niet per se noodzakelijk. De agapè-viering heeft een ongedwongen karakter en is eenvoudig van opzet. Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng van de aanwezigen. Met andere woorden: het gaat om een viering die niet 'kant en klaar’ wordt voorgeschoteld, maar die je met elkaar invult en gestalte geeft. Een voorbeeld: na de schriftlezing volgt niet – zoals in traditionele kerkelijke vieringen meestal het geval is – een preek of overweging door de voorganger, maar wordt het gelezene met elkaar besproken. Waarbij het dan niet gaat om een discussie, maar om het delen van gedachten en ervaringen.

De opzet van de viering is als volgt:

 1. Meditatieve muziek / stilte
 2. Opening / welkom
 3. Gebed
 4. Schriftlezing
 5. Korte stilte ter overweging
 6. Delen
 7. Muziek
 8. Delen van brood en wijn
 9. Voorbede
 10. Onze Vader / vredeswens
 11. Lied
 12. Zegenbede
 13. Afsluitend samenzijn

De agapèvieringen duren ca. 1 uur

Een overzichtje voor de komende tijd:

De vieringen vinden op de volgende woensdagen plaats:
1 mei - 15 mei - 29 mei
Locatie: Dorpssingel 2, Beuningen
Aanvang: 19.15 uur

Schrijft u de data alvast in uw agenda?
U bent van harte welkom!

Ds. Dick Sonneveld en pastor Ruud Roefs